Chiro KKOS


Welkom op de site van Chiro KKOS.

Op onze website vindt u alle informatie in verband met onze jeugdwerking en de verhuur van onze lokalen.
Ook nodigen wij jullie uit om eens een kijkje te nemen op onze facebookpagina voor meer info en leuke foto's! 

 

ACTIVITEITEN : 


17/12: Kerstmarkt
Op zeventien december is de leiding van Chiro KKOS weer te vinden op zijn jaarlijkse stek op het gemeenteplein! Ook dit jaar voorzien wij iedereen van lekkere party-snacks en zware bieren! Iedereen is meer dan welkom

08/01: KKOSnieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari nodigen wij jullie (leden+ouders) uit voor een gezellige babbel met de leiding om het nieuwe jaar goed in te zetten! Die dag duurt de KKOS maar tot 17u met aansluitend dus onze receptie! 

28-29/01: KKOSetentje
Naar jaarlijkse gewoonte gaat ook dit jaar ons etentje weer door het laatste weekend van januari! Kom mee genieten van een lekkere steak of een stukje kaloensfilet! Voor de liefhebbers hebben we ook kaas- en garnaalkroketten! 
 

Kalender


December

03/12: Sinterklaastocht
17/12: Kerstmarkt 
18/12: GEEN KKOS
25/12: GEEN KKOS

Januari

01/01: GEEN KKOS
08/01: KKOS (17u)
15/01: KKOS
22/01: SCHAATSEN
28-29/01: Etentje